#metoo

Solopgang over Øresund

#metoo

Handler #metoo om dig?

I kølvandet på #metoo er fulgt en stigende opmærksomhed på, at krænkende oplevelser, der har sat negative spor i krop og sjæl, kan, må og skal man tale om.

Har du krænkende oplevelser med i din bagage? Tal om dem. Det er lige meget, hvordan og hvornår krænkelsen fandt sted. Hvis oplevelsen stadig fylder for meget i sjæl og krop, hjælper det at sætte ord på den. Både for at forstå, hvordan krænkelsen stadig påvirker dig og for at igansætte arbejdet med at slippe fri af dens negative langtids-konsekvenser.

Tal med en, du har tillid til. En god veninde. Din ægtefælle eller partner. Din mor. En du ved vil forstå og støtte dig. Bliver de negative konsekvenser alligevel hængende i måneder eller år efter krænkelsen fandt sted: Søg professionel hjælp til at slippe af med dem.

Solopgang #Metoo

#Metoo-bevægelsen har siden efteråret 2017 givet verden lejlighed til at revurdere, hvordan man taler til og behandler hinanden.

Alle, der mister et privilegium, gør modstand. Så selvfølgelig har der været og vil fortsat være modstand mod at fratage en stor gruppe menneskers kulturelt betingede privilegium: At behandle mennesker, man betragter som underordnede, præcis som man vil.

Er det ikke det, #metoo handler om? At nogle mennesker, især mænd i magtpositioner, påberåber (har påberåbt!) sig ret til at behandle underordnede  i almindelighed og kvinder i særdeleshed, præcis som det passer dem? Uden fornemmelse for, at deres adfærd kan være så krænkende, at det har negative langtids-konsekvenser for dem, det går ud over?

Kulturelt betingede privilegier forsvinder ikke med et trylleslag, men starten gik i efteråret 2017. Udviklingen er stadig kun på vej op, som solen på billedet er på vej op over Øresund. En dag bliver det forhåbentlig logik for alle, uanset social status og køn: Uanset hvem man er og hvilken magtposition, man befinder sig i, er krænkende adfærd bare ikke i orden.