Hvordan?

I mit samtalerum handler det om dig

En god psykologsamtale kræver tryghed og tillid. Du skal sidde godt. Føler du dig tryg og godt tilpas i mit selskab, er det lettere at tale om svære ting. Derfor giver vi os god tid, når du kommer ind ad døren.

Det meste af tiden bruger vi på det, du er kommet for at få styr på. Det du kæmper med. Det du gerne vil have rede på. Det du gerne vil opnå.

Det er ofte brugbart for mig at kende lidt til din baggrund. Hvor du kommer fra, hvordan dine familierelationer er og hvilke håndteringsstrategier du har med dig fra barndommen. Du bestemmer selvfølgelig selv, hvor meget du vil fortælle mig om din fortid.

Er du i vildrede med dit liv eller dine relationer, er samtale ofte det eneste redskab, der er brug for. At blive lyttet til, taget alvorligt, forstået og udfordret af en person med andre perspektiver, end man selv har, har de fleste glæde af. Man bliver klogere på sig selv og sine udfordringer af at høre sig selv tale om dem!

Gennem vores samtaler lærer jeg dig så meget at kende, at vi kan finde ind til de problemstillinger og værktøjer, du har med dig. Hvad du gerne vil opnå og forandre og hvordan vi griber det an.

Via vores samtaler lærer du dig selv bedre at kende. Du får sat ord på tanker og følelser, og kommer forhåbentlig til at se og forstå dine personlige kompetencer og udfordringer i et nyt lys.