Hvordan?

I mit samtalerum handler det om dig

En god psykologsamtale kræver tryghed og tillid. Derfor modtager jeg dig med lidt småsnak, og du får lidt tid til at finde dig tilrette med at være i mit samtalerum sammen med mig.

Det er ofte brugbart for mig at kende lidt til din baggrund: Hvor du kommer fra, hvordan dine familierelationer er og hvilke håndteringsstrategier du har med dig fra barndommen. Du bestemmer selvfølgelig selv, hvor meget du vil fortælle mig om din fortid.

Det meste af tiden bruger vi på det, du er kommet for at få styr på. Det du kæmper med. Det du gerne vil have rede på. Det du gerne vil opnå.

Er du i vildrede med dit liv eller dine relationer, er samtale ofte det bedste og eneste psykologiske redskab, der er brug for. At blive lyttet til, taget alvorligt, forstået og udfordret af en person med andre perspektiver, end man selv har, har de fleste glæde af.

Gennem vores samtaler lærer jeg dig så meget at kende, at vi sammen kan finde ud hvilke problemstillinger og værktøjer, du har med dig. Hvad du gerne vil opnå og forandre og hvordan vi griber det an.

Via vores samtaler lærer du dig selv bedre at kende. Du får sat ord på tanker og følelser, og kommer forhåbentlig til at se og forstå dine personlige kompetencer og udfordringer i et nyt lys.