Hvordan?

En psykologisk samtale handler om dig. Vi taler om det, du har brug for at tale om, det du kæmper med og om det, du gerne vil opnå.

Er du i vildrede med dit liv eller dine relationer, er samtale ofte det bedste og eneste psykologiske redskab, der er brug for. At blive lyttet til, taget alvorligt, forstået og udfordret af en psykologisk samtale kan alle have glæde af.

Gennem psykologisk samtale lærer jeg dig så meget at kende, at vi sammen kan finde ud hvilke problemstillinger og værktøjer, du har med dig, hvad du gerne vil opnå og forandre og hvordan vi bedst griber det an.

Via vores psykologiske samtaler lærer du dig selv bedre at kende, får sat ord på tanker og følelser, så du kan se og forstå dit liv i et nyt lys.