Traumer

Et traume er en oplevelse, der har efterladt et voldsomt, negativt indtryk. Fysisk, psykisk eller begge dele.

Selvom du med fornuften ved, du er udenfor fare, kan kroppen være i en choktilstand i lang tid efter en traumatisk hændelse. Det kaldes PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Stress, uro, angst, flashbacks og andre psykologiske reaktioner er almindelige ved PTSD og kan være meget generende.

Et ubearbejdet traume kan sidde i kroppen meget længe, ubehandlet resten af livet. Et ubehandlet traume kan udvikle sig til fobier, forhøjet angst- og aggresionsniveau, stress, depression og fysisk sygdom.

Hos mig behandles traumer med psykologisk samtale og åndedræts-terapi. Bærer du på et ubehandlet traume, du ikke kan huske eller husker som en uden-for-kroppen-oplevelse, er det ofte konstruktivt at udvide samtalebehandlingen til at omfatte træning i bedre kontakt mellem krop og psyke.

Ring og hør, hvordan vi sammen hjælper dig videre efter et traume.