Selvværd

Anerkendelse, nærvær, forståelse, omsorg, positiv opmærksomhed, realistiske krav og forventninger, kærlighed, konstruktiv kritik og respekt er med til at styrke et menneskes selvværd.

Negativ kritik, afvisning, nedladenhed, spot, hån, negligering, urimelige krav og forventninger kan både kortsigtet og over tid nedbryde et ellers sundt og stærkt selvværd.

Selvværd er forbundet med den mere eller mindre udtalte respons, du får fra andre – eller måske netop ikke modtager. At blive negligeret og overset kan være hårdt for selvværdet. Føler du dig konstant trådt på, kritiseret eller ignoreret, kan dit selvværd svækkes over tid, måske synes du til sidst slet ikke, du kan noget og at du ikke er noget værd.

Har du højt selvværd, finder du dig ikke i uberettiget kritik eller i ydmygende eller nedladende behandling. Har du lavt selvværd, kan du nogle gange finde dig i alt for meget, selvom du kan være meget fintfølende overfor andres kritik, også når kritikken er indirekte, ikke er rettet specifikt mod dig eller er sagt i sjov.

Dine livserfaringer og din opvækst har været med til at forme din følelse af selvværd. Har du for mange dage, hvor du synes du ikke dur til noget, kan psykologiske samtaler øge dit selvværd, så du får flere af de gode dage. Flere dage med armene over hovedet og den gode følelse af at være noget værd. For du ER noget værd. Alle mennesker er noget værd!

Selvom menneskers selvværd bygges og udvikles gennem relationer med andre, handler selvværdsfølelse primært om, hvad du selv synes om dig selv. Hvad du selv mener, du kan og må. Hvad du er værd.