Om mig, psykolog Ellen Garne

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 1998.

De første år efter eksamen arbejdede jeg med psykologi og teknologisk brugervenlighed, men nu nyder jeg at være privatpraktiserende psykolog og opleve, hvordan de meget forskellige mennesker, jeg har besøg af i min klinik, udvikler sig, bliver gladere, stærkere og mere tilfredse med sig selv, med omgivelserne … med livet i det hele taget.

Mit vigtigste arbejdsredskab er mig selv. Om du vil have mest gavn af psykologisk samtale, aktiv lytning, støtte til selv-refleksion, åndedræts-optimering eller visualisering, kommer helt an på de problemer, du kommer med og hvad vi sammen finder ud af er dine primære, psykologiske  udfordringer.

Jeg inspireres primært af metakognitive tilgange til den menneskelige psyke/menneskers tanker og adfærd og har en kortere efteruddannelse i metakognitiv terapi. Sekundært kommer min inspiration fra ACT/Acceptance and Commitment Therapy.

Jeg er født i 1965, bor i Hellerup, er gift og har to voksne børn. Jeg er tosset med at svømme, både indendørs og udendørs. I april 2006 debuterede jeg som romanforfatter med romanen DreamInducer

Vil du vide mere om, hvad jeg ellers går og laver, kan du møde svømme-Ellen på SwimOut.dk